Affiliation Blogger Template là một giao diện Blogspot theo chủ đề danh mục đầu tư sáng tạo hiện đại và đáp ứng mới nhất với thiết kế rõ ràng, táo bạo, hiện đại và thanh lịch. Nó có thể được sử dụng cho một đại lý kỹ thuật số sáng tạo hoặc thậm chí là cá nhân/người làm việc tự do để hiển thị danh mục đầu tư và bán dịch vụ. Nó đi kèm với trình tạo trang kéo/thả để tạo trang/trang web một cách dễ dàng nhất.


Thông tin sản phẩm
Chủ đề: CV cá nhân.
Giá sản phẩm: 650.000 vnđ