Sora CV Blogger Template là một công cụ cao cấp để quảng bá bản thân. Sẵn sàng để trông tuyệt đẹp trên mọi thiết bị từ màn hình rộng đến điện thoại di động. Sora CV là một chủ đề Lý tưởng cho mọi loại hình nghề nghiệp dành cho các studio và công ty sáng tạo và hoàn toàn phù hợp để đưa thông tin về kinh nghiệm, kỹ năng, dịch vụ, trình độ học vấn, công việc, giải thưởng, chuyên môn, khách hàng, lời chứng thực và giá cả của bạn. Thiết kế vật liệu trông sạch sẽ, hiện đại và có tổ chức cũng như mã linh hoạt, được nhận xét tốt. Chúng tôi cũng đã bao gồm một thư mục tài liệu để hướng dẫn bạn thực hiện mã. Chúng tôi đã đề cập đến tất cả các câu hỏi quan trọng nhưng nếu có điều gì bạn muốn biết thì chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp.


Sora CV Blogger Template
Chủ đề: CV cá nhân.
Giá sản phẩm: 425.000 vnđ
Xem Demo